ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – BOOK COVER